Ord

Gångfartsområde

Det är tillåtet att köra med motorfordon i ett gångfartsområde men reglerna kring detta är anpassade. Du får inte köra fortare än gångfart vilket brukar vara kring 5-7 km/h och du har väjningsplikt mot gående, så här gäller det att vara uppmärksam på människorna runt omkring fordonet då det är de gående som styr lite hur du kan köra här. Väjningsplikt gäller när man lämnar gångfartsområdet, detta brukar kallas för utfartsregeln. Dessutom är det enbart tillåtet att parkera på särskilt angivna parkeringsplatser.

Läs mer om gångfartsområde och hur de liknar gågatornas regler här.

Senast uppdaterad 2021-07-14.