Teoricentralen faktabanken sverige

Gångfartsområde

Vad är ett gångfartsområde? Vi förklarar innebörden av ett gångfartsområde och väjningsplikt, samt hur de skiljer sig från gågator.

Gångfartsområde eller gårdsgata är ett område där trafiken sker på fotgängares villkor.

Det är alltså tillåtet att köra med motorfordon i ett gångfartsområde men reglerna kring detta är anpassade.

Du får exempelvis inte köra fortare än gångfart vilket brukar vara kring 5-7 km/h och du har väjningsplikt mot gående, så här gäller det att vara uppmärksam på människorna runt omkring fordonet då det är de gående som styr lite hur du kan köra här.

Väjningsplikt gäller när man lämnar gångfartsområdet, detta brukar kallas för utfartsregeln. Dessutom är det enbart tillåtet att parkera på särskilt angivna parkeringsplatser.