Teoricentralen faktabanken sverige

Hastighetsbestämmelse

Vad innebär hastighetsbestämmelse? Vi förklarar vad hastighetsbestämmelser betyder för dig som bilförare och vilka bestämmelser som finns.

Hastighetsbestämmelse är de principer som avgör hur hastigheten regleras på svenska vägar.

Det finns fem olika bestämmelser som reglerar hastigheten:

  1. Lagstiftade högsta hastigheter.
  2. Hastighetsbegränsningar som meddelas via förbudsmärken.
  3. Grundregler.
  4. Platser där förare ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet. Detta gäller exempelvis när du passerar vägarbeten.
  5. Hastighetsbegränsningar som styrs av vissa fordon eller fordonskombinationer.