Teoricentralen faktabanken sverige

Handledartillstånd

Vad är ett handledartillstånd? Vi förklarar vad som menas med ett handledartillstånd, vad som är viktigt att tänka på samt kraven för att bli en handledare.

För att bli handledare behöver vissa kriterier vara uppfyllda. Det krävs att du är 24 år samt ha innehaft körkortet i minst fem av de tio senaste åren för att kunna få ett handledartillstånd.

Du behöver dessutom gå en handledarkurs som finns hos de flesta trafikskolor för att kunna bli handledare. Efter beviljad ansökan gäller den i fem år. Viktigt att tänka på är att som handledare har du fullt ansvar för vad som sker under körningen med eleven.