Teoricentralen faktabanken sverige

Höjd

Vad är höjd? Vi förklarar innebörden av ordet höjd och hur det relaterar till bilar och trafik. Med vår ordlista kan du lära dig meningen av ord och termer!

Med höjd så menar man hur mycket en punkt är höjd ovan en referensnivå. Exempelvis så har en genomsnittlig personbil en höjd på ca 1,5 m. På en allmän väg så gäller den fria höjden 4,5 meter, om annat gäller så markeras detta med vägmärke.