Teoricentralen faktabanken sverige

Hörsel

Vad är hörsel? Vi förklarar innebörden av hörsel och hur den används flitigt inom bilkörning för att minska risker för alla trafikanter.

Hörsel, är ett av kroppens sinnen, vars uppgift är att uppfatta ljud. Det är en viktig del av bilkörning då bland annat uttryckningsfordon använder sirener för att enklare uppfattas, men även signalhorn från andra bilförare kan vara viktigt att uppfatta.

Utöver detta så kan du med hjälp av hörseln höra om motorn låter konstigt, eller om underlaget plötsligt låter annorlunda.