Teoricentralen faktabanken sverige

Impulsivitet

Vad innebär impulsivitet. Vi förklarar vad impulsivitet är för något och hur det relaterar till bilkörning och hur impulsivitet i trafiken kan se ut.

Impulsivitet. Impulsivitet innebär svårigheter att hejda ett beteende, man har helt enkelt bristande bromsfunktion. Man har svårt att styra sina impulser förnuftsmässigt och kan säga saker, fatta beslut och agera utan att tänka efter.

även om impulsivitet kan innebära svårigheter i vardagen så kan det vara direkt farligt vid bilkörning. Detta då impulsiva förare ibland kan ta onödiga risker utan att tänka på konsekvenserna.