Teoricentralen faktabanken sverige

Hörselskadade

Vad innebär hörselskadade? Vi förklarar innebörden av hörselskadade personer, vad som orsakar hörselnedsättningar samt regler kring bilkörning och hörselskador.

Hörselskadade är personer som är drabbade av en hörselnedsättning. Vid en hörselnedsättning påverkas förmågan att uppfatta ljud.

En hörselskada kan sitta på olika ställen i örat. Vilken del av örat som är skadad är avgörande för hur en person upplever hörselnedsättningen och hur den kan behandlas. Orsaken till en hörselnedsättning är oftast buller och åldersförändringar.

Hörselskadade personer får köra bil, men kan behöva fokusera sig lite extra på miljön kring fordonet, beroende på hur just deras hörselnedsättning eller hörselskada påverkar de.