Teoricentralen faktabanken sverige

Infart landsväg

Vad innebär infart landsväg? Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på vid infart till landsväg. Lär dig definitionen av ord och termer med vår hjälp.

Vid infart till landsväg så ska du kunna planera och genomföra infarten på ett trafiksäkert sätt. För att göra detta så är det viktigt med en korrekt placering, att du har god uppmärksamhet och anpassar hastigheten.