Teoricentralen faktabanken sverige

Inlärningsstilar

Vad innebär inlärningsstilar? Vi förklarar vad som menas med order inlärningsstilar och beskriver även djupinlärning, ytinlärning och överinlärning.

Med inlärningsstilar så menar man de olika sätten som man inhämtar kunskap på. Inom bilkörning så finns det främst tre olika inlärningsstilar som är vanliga.

  • Djupinlärning - Man studerar tills man förstår anledningen till varför något är som det är, man förstår alltså bakgrunden och ställer nya frågor för att samla mer information. Detta gör att du behåller kunskapen på ett helt annat sätt.
  • Ytinlärning - Man gör testprov i appar och lär dig svaret på frågorna, snarare än varför svaret är vad det där. Det är enkelt att glömma bort vad man lärt sig genom ytinlärning och många som får underkänt på teoriprovet har använt sig av ytinlärning.
  • överinlärning - Man gör något, eller övar så pass mycket, att det sker per automatik. Det är vanligt med överinlärning bland vana bilförare. Det är därför vanligt att en handledare vid övningskörning plötsligt kan få svårt att förklara hur de gör en viss manöver, på grund av överinlärning.