Teoricentralen faktabanken sverige

Inlärning

Vad är inlärning? Vi förklarar innebörden av ordet inlärning och hur det relaterar till bilkörning och lägger grunden för alla bilförares utveckling.

Lärande är processen att förvärva ny förståelse, kunskap, beteenden, färdigheter, värderingar, attityder och preferenser. Inlärning är viktigt inom bilkörning då man ständigt utvecklar sina färdigheter som förare, vilket bygger på att du besitter kunskapen för hur man kör på ett tryggt sätt, vilket börjar med din inlärning.