Teoricentralen faktabanken sverige

Knallgas

Vad är knallgas? Här förklarar vi vad knallgas är för något, hur det kan bildas av ditt bilbatteri och hur du minskar risken för skador och negativa effekter.

Knallgas eller oxyhydrogen är en blandning av vätgas och syrgas, som exploderar våldsamt vid antändning. Denna gas bildas i bilbatterier, särskilt vid laddning. Det är därför viktigt att hantera bilbatterier varsamt och att undvika att ladda det på en plats med dålig ventilation.