Teoricentralen faktabanken sverige

Koldioxid

Vad är koldioxid? Vi förklarar vad koldioxid är för något, vilka användningar det har samt hur det relaterar till bilar.

Koldioxid är en färglös gas vid rumstemperatur, med en svag, skarp lukt, det förekommer naturligt i atmosfären och är en del av naturens kretslopp, det är även en växthusgas.

Koldioxid som ren gas har flera användningsområden. Gasen används för frysning eller kylning av livsmedel. Koldioxid används också i brandsläckare, dess egenskaper gör att elden släcks genom kylning och genom att luften utestängs. Ett annat användningsområde är kolsyresättning av t.ex. läsk.

I samband med att bilar förbränner bensin eller disel så skapas koldioxid som en biprodukt. En liter bensin resulterar i ungefär två kilo koldioxid utöver andra avgaser. Moderna bilar avger dock mindre koldioxid än äldre bilar.