Teoricentralen faktabanken sverige

Kollektivkörfält

Vad innebär kollektivkörfält? Vi förklarar meningen med dessa körfält, vilka regler som gäller för de och vilka undantag som kan finnas.

Ett kollektivkörfält är en fil avsett för vad man kallar fordon i linjetrafik. Vanligen kör stadens bussar i linjetrafik och därför kallas kollektivkörfälten även för bussfiler. Meningen med dessa körfält är att underlätta för bussarna att komma fram.

Bussar i linjetrafik, moped klass II och cyklister är tillåtna att använda detta körfält. Ibland får även andra fordon köra i kollektivkörfältet. Detta anges i så fall på en tilläggstavla. Ibland gäller de speciella reglerna för detta körfält endast under vissa tider på dygnet.Det kan finnas utsatta vägmarkeringar med texten “BUSS”.