Teoricentralen faktabanken sverige

Körfältsbyte

Vad är ett körfältsbyte? Vi förklarar innebörden av ett körfältsbyte och erbjuder tips på vad som är viktigt att tänka på.

Ett körfältsbyte, eller filbyte, innebär att du byter från ett körfält till ett annat. Om det finns flera körfält, eller filer, på samma väg så bör du välja det körfält som går mot samma mål som du ska mot.

Så om du planerar att svänga höger så bör du alltså välja det körfält som ligger till höger, för att undvika att behöva byta körfält mer än nödvändigt. Det kan även finnas pilar målade i körfälten som visar vilka riktningar de lämpar sig för.

Följande är viktigt att tänka på vid ett körfältsbyte:

  • Kontrollera trafiken i din närhet, inklusive döda vinkeln och sidospeglar.
  • Anpassa din hastighet, du kan ibland behöva accelerera eller bromsa in för att komma in i en lucka i det nya körfältet på ett trafiksäkert sätt.
  • Om det inte går att byta körfält, exempelvis på grund av att det inte finns en lucka, så måste du avvakta. Det är därför det är bra att göra ett körfältsbyte i god tid.
  • Om körfälten skiljs åt med heldragen linje så får du inte göra ett körfältsbyte där, undantag är om det finns en streckad linje till höger om den heldragna linjen, eller om det krävs för att köra på ett trafiksäkert sätt.