Teoricentralen faktabanken sverige

Koloxid

Vad är koloxid? Vi förklarar vad koloxid är för något, vad som kännetecknar den och vilka risker den innebär för människor.

En koloxid är en kemisk förening av kol och syre. Med koloxid åsyftas vanligen kolmonoxid, speciellt i dagligt tal. Gasen bildas vid ofullständig förbränning av fossila eller organiska ämnen. 

Koloxid är en färg- och luktlös gas som kan försämra blodets förmåga att transportera syre vilket leder till trötthet och koncentrationssvårigheter, den är livsfarlig om den andas in i stora mängden.