Teoricentralen faktabanken sverige

Kolväten

Vad är kolväten? Vi förklarar vad kolväten är för något, vilka effekter de har på människor och vilka arbetsgrupper som är extra utsatta.

Kolväten är kemiska föreningar bestående av enbart kol och väte. De ger ett flertal negativa hälsoeffekter för människor och innehåller bland annat cancerframkallande ämnen och kan vara skadliga för våra luftvägar.

Kolväten finns i bilens avgaser vilket är en av anledningarna till att du bör undvika avgaser i så god mån som möjligt.

Man kan inte se kolväten med blotta ögat och för vanliga personer så är det relativt liten risk att uppleva större effekter av kolväten. Men för personer som arbetar kring avgaser, såsom vägarbetare till exempel, så är detta en större hälsorisk.