Teoricentralen faktabanken sverige

Koloxidförgiftning

Vad innebär koloxidförgiftning? Vi förklarar vad man menar med begreppet, vilka symtomen är och hur det inträffar i praktiken.

Om människor andas in koloxid så leder det så småningom till sänkt medvetandegrad, medvetslöshet och andningsstillestånd. Detta är vad som kallas för koloxidförgiftning.

Du bör därför aldrig operera en förbränningsmotor i ett slutet utrymme då inandning av koloxid kan leda till liknande skador som att andas in brandrök.