Teoricentralen faktabanken sverige

Krockvåld och människan

Vad innebär krockvåld och människan? Vi förklarar vad som menas med krockvåld och vilken påverkan det har på människor och hur denna risk kan minskas.

Krockvåld är den kraft som uppstår vid en kollision och rörelseenergin omvandlas. Kraften vid en frontalkrock kan exempelvis liknas vid att falla från en hög höjd.

Vid en kollision, när trafikanten sitter i ett skyddat fordon, fortsätter kroppen i fordonets rörelseriktning tills den slår i interiör, fångas upp av bälte eller krockkudde, eller kastas ut och träffar föremål utanför bilen. Dessutom förflyttar sig kroppens inre organ i samma hastighet tills de träffar på kroppens skelettdelar, och i denna inre kollision kan mycket allvarliga skador uppstå.

Den energi som kroppen har under färd kallas rörelseenergi. Krockvåldet, det vill säga kraften som uppstår när rörelseenergin omvandlas, utvecklas vid plötsliga stopp och vid de plötsliga accelerationer som en mindre personbil kan utsättas för i kollision med ett större fordon.

Krockvåldet ökar samtidigt som hastigheten ökar. En person som kör i 80 km/h löper exempelvis dubbelt så stor risk att dö som en person som kör i 70 km/hm, om de båda frontalkrockar i sina respektive hastigheter. När man väger detta mot den mängd tid som besparas så tycks det knappast värt det.