Teoricentralen faktabanken sverige

Kopplingspedal

Vad är en kopplingspedal? Vi förklarar vad en kopplingspedal är för något, vart den är belägen, hur den fungerar och mer.

Kopplingspedalen är den pedal som finns längst till vänster i bilen. Kopplingen är den mekanism som sitter mellan motorn och växellådan. Det är kopplingen som överför kraften från motorn till hjulen i bilar med manuell växellåda.

När du trycker ned kopplingspedalen så bryts kontakten mellan motorn och hjulen, vilket gör att hjulen fortsätter att rotera på egen hand. Detta låter dig, exempelvis, växla upp för att komma upp i en högre hastighet. När du släpper kopplingen så återskapas kontakten mellan motorn och hjulen, och hjulen roterar enligt motorns effekt.