Teoricentralen faktabanken sverige

Kursplan B

Vad innebär kursplan B? Vi förklarar vad syfter är med kursplan B och hur den används för att se till att alla har samma kunskaper.

Kursplan B är den kursplan som gäller för körkort med behörighet B. Den används för att fastställa målet för olika moment under utbildningen för elever, och när dessa är uppnådda. Kursplanen används för att standardisera målen för alla som vill ta körkort, så att alla får en likvärdig utbildning oavsett körskola.