Teoricentralen faktabanken sverige

Kväveoxid

Vad är kväveoxid? Vi förklarar vad denna gas är för något, hur den bildas och dess påverkan på människor och övrig information.

Kväveoxid eller kvävemonoxid, med kemisk betäckning NOx, är en gas som är giftig i koncentrationer som överstiger 30 ppm. Den bildas vid förbränning i luft. Kvävemonoxid verkar irriterande på hud och ögon och inandning av stora mängder kan leda till död.

Det bildas när vi använder oss av kol, olja och naturgas för att köra bil till exempel. år 2021 så kom 33% av de totala utsläppen av kväveoxider i Sverige från vägtransporter. Nyare bilar har dock mindre utsläpp, så totalt så sker en gradvis minskning av kväveoxid i takt med att äldre bilar tas ur trafik.