Teoricentralen faktabanken sverige

Lätt lastbil

Vad är en lätt lastbil? Vi förklarar vad som definierar en lätt lastbil och vilka behörigheter och regler som gäller för de.

Lätt lastbil innebär att lastbilens vikt måste understiga 3,5 ton. Den behörighet om krävs för att köra en lättlastbil är densamma som för personbil, alltså B-körkort.

För en lätt lastbil gäller exakt samma hastighetsbegränsningar som för en personbil, däremot gäller dessa inte tung lastbil som enbart får framföras i exempelvis 90 km/h på motortrafikled samt motorvägar. En lastbil klassas som tung lastbil om dess vikt överstiger 3,5 ton, och kräver C-körkort.