Teoricentralen faktabanken sverige

Lätt terrängvagn

Vad är en lätt terrängvagn? Vi förklarar definitionen av en lätt terrängvagn och går igenom regler och bestämmelser som finns för dessa.

En lätt terrängvagn är ett terrängmotorfordon, som är ett motordrivet fordon som i huvudsak används för person- eller godstransport i terräng. Terrängmotorfordon delas in i terrängvagnar och terrängskotrar. Terrängvagnar delas sedan upp i två egna kategorier, där en lätt terrängvagn har en tjänstevikt på högst 2 ton, medan en tung terrängvagn har en tjänstevikt som överskrider 2 ton.

För att få köra en lätt terrängvagn krävs vanligt B-behörighet.

Lätt terrängvagn får inte köras på allmän väg, utan bara på enskilda vägar, men det finns undantag. Den som vid färd med ett sådant terrängmotorfordon behöver korsa en väg som inte är enskild får göra det via den kortaste lämpliga sträckan. Detsamma gäller om det med hänsyn till terrängförhållandena är nödvändigt att färdas på vägen. Vid färd på väg får fordonet köras  högst i 20 km/timmen.

En förare av ett terrängmotorfordon som kör ut från terrängen ska stanna fordonet innan de kör ut på en väg. Föraren ska lämna företräde till trafikanter på vägen.