Teoricentralen faktabanken sverige

Lätt släpvagn

Vad är en lätt släpvagn? Vi förklarar definitionen av en lätt släpvagn och vilka regler som gäller för dessa i praktiken.

Lätt släpvagn kallas även för lätt släpfordon. Alla släpvagnar räknas som lätta om totalvikten inte överstiger 750 kg. Däremot kan en släpvagn över 750 kg räknas som lätt så länge släpvagnen tillsammans med bilen inte väger mer än 3,5 ton.För att kunna få dra tyngre släpvagnar krävs utökad B-behörighet eller BE-behörighet.