Teoricentralen faktabanken sverige

Lodrätt streck

Vad innebär lodrätt streck? Vi förklarar vad denna symbol är till för och för vilka fordon den i första hand är till för.

Ett lodrätt streck betyder kör. Det är en kollektivtrafiksignal som är avsedd för fordon i linjetrafik som busasr och spårvagnar, men signalen gäller för alla som trafikerar körfältet.