Teoricentralen faktabanken sverige

Lufttryck

Vad innebär lufttryck? Vi förklarar vad man menar med lufttryck och vad som händer om du har för lågt, eller för högt lufttryck i däcken på bilen.

Lufttrycket i däcken påverkar dess deras prestanda men även hur länge du kan köra med däcken.

Lufttrycket påverkar bilens köregenskaper och därmed säkerheten i stor utsträckning. Om lufttrycket varierar mellan däcken eller trycket är för lågt så styr bilen trögare och väghållningen försämras vid extrema situationer.

  • Ett för lågt lufttryck i däcken ökar slitage och risken för att skada däcken. Lägre lufttryck ger även en sämre bränsleförbrukning vilket kan resultera i flera hundra kronor extra per år i bensinkostnader. Det kan även leda till längre bromssträckor och en ökad risk för vattenplaning.
  • Ett för högt lufttryck i däcken resulterar i att däcket blir smalare vilket ger ett sämre väggrepp. Det blir även svårare för däcken att dämpa stötar och manövreringsförmågan minskar då bilen har mindre kontakt med vägen.