Teoricentralen faktabanken sverige

Lokala bestämmelser

Vad innebär lokala bestämmelser? Vi förklarar vad man menar med lokala bestämmelser och hur detta kan påverka dig som bilförare.

Lokala bestämmelser är regler och föreskrifter som gäller i ett lokalt område, exempelvis en kommun. Det kan exempelvis finnas lokala bestämmelser som påverkar hastigheter, bärighetsklasser och tomgångskörning.