Teoricentralen faktabanken sverige

Läkemedel

Vad innebär läkemedel? Vi förklarar definitionen av läkemedel och hur det relaterar till bilkörning samt vad som är viktigt att tänka på.

Läkemedel definieras av läkemedelslagen som varor med syfte "att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte".

Läkemedel finns som receptfritt och receptbelagt, där exempelvis Alvedon är ett receptfritt läkemedel medan medicin du fått utskrivet från en läkare eller doktor ofta är receptbelagt.

Om du börjar ta ett nytt läkemedel så är det viktigt att läsa bipacksedeln och se om den får tas i samband med att du kör bil. Vissa läkemedel har nämligen varningar där du inte bör köra bil eller manövrera tungt maskineri när du tar de.