Teoricentralen faktabanken sverige

Mörkerseende

Vad innebär mörkerseende? Vi förklarar vad som händer i ögat vid mörkerseende och även varför det är viktigt att inte bli bländad.

Under körning i mörker så får du vad som kallas för mörkerseende, då vidgas pupillerna då ögat vill ha mer ljus, vilket påverkar synskärpan, även djupseendet blir sämre. Ett dåligt djupseende kan leda till att förmågan att bedöma avstånd inte fungerar optimalt.

Efter bländning så kan det ta någon minut eller två innan mörkerseendet fungerar bra igen, det är därför viktigt att undvika att kolla direkt på mötande trafik. Du bör istället fästa blicken snett till höger för att undvika att bländas.