Teoricentralen faktabanken sverige

Mötesolyckor

Vad innebär mötesolyckor? Vi förklarar vad som definierar mötesolyckor och beskriver även varför denna dödliga typ av trafikolycka inträffar.

En mötesolycka är en trafikolycka där två fordon frontalkrockar efter att något av fordonen har kommit över på fel sida av vägen. Mötesolyckor är en av de dödligaste olyckstyperna som finns och de inträffar bland annat när en förare felaktigt bedömer mötespunkten, exempelvis vid omkörning.