Motorcykel

Motorcykel

Vad är en motorcykel? Vi förklarar vad som definierar en motorcykel, samt vilka olika typer av motorcyklar som finns och dess behörigheter.

En motorcykel, ofta förkortat mc, är ett motorfordon med två, tre eller fyra hjul. Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar; mycket lätta motorcyklar kan även benämnas moped.

För att köra motorcyklar med två hjul så krävs körkort med A1, A2 eller A-behörighet. Fyrhjuliga motorcyklar kräver istället körkort med B-behörighet.

En lätt motorcykel är något av följande:

En tung motorcykel är något av följande: