Teoricentralen faktabanken sverige

Motorcykel

Vad är en motorcykel? Vi förklarar vad som definierar en motorcykel, samt vilka olika typer av motorcyklar som finns och dess behörigheter.

En motorcykel, ofta förkortat mc, är ett motorfordon med två, tre eller fyra hjul. Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar; mycket lätta motorcyklar kan även benämnas moped.

För att köra motorcyklar med två hjul så krävs körkort med A1, A2 eller A-behörighet. Fyrhjuliga motorcyklar kräver istället körkort med B-behörighet.

En lätt motorcykel är något av följande:

  • En motorcykel på två eller fyra hjul som drivs av en förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125cc och en effekt på 11kw
  • En annan motor än förbränningsmotor med en effekt av högst 11kw
  • En motorcykel på tre hjul med en effekt av högst 15 kw

En tung motorcykel är något av följande:

  • En motorcykel på två eller fyra hjul som drivs av motor som överstiger 125cc och en effekt som överstiger 11kw
  • En motorcykel på tre hjul med en effekt som överstiger 15 kw