Teoricentralen faktabanken sverige

Motorfordon

Vad är ett motorfordon? Lär dig vad definitionen för ett motorfordon är och vilka typer av fordon som är undantagna från denna klassifiering.

Motorfordon är ett motordrivet fordon avsett för person- eller godsbefordran på väg. Enligt Lagen om vägtrafikdefinitioner finns det tre olika typer av motorfordon, nämligen bil, motorcykel och moped.

Fordonslagen undantar dock fordon som ägs av staten och som används för särskilda militära ändamål.