Teoricentralen faktabanken sverige

Motordrivet fordon

Vad innebär motordrivet fordon? Lär dig vad definitionen för motordrivet fordon är. Vi förklarar ord och termer på enkelt sätt i vår ordbok!

Motordrivet fordon är enligt svensk väglagstiftning samlande namn på motorfordon, traktor, motorredskap och terrängmotorfordon. Det definieras som ett fordon som för framdrivande är försett med motor.

Motorfordon delas i sin tur upp i bilar, motorcyklar och mopeder.