Teoricentralen faktabanken sverige

Motorredskap

Vad är ett motorredskap? Lär dig vad som definierar motorredskap, vilka olika klasser det finns och vilka behörigheter som krävs för de.

Ett motorredskap är ett motordrivet fordon som är byggt huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II.

Motorredskap klass I är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen. Den högsta hastigheten som ett motorredskap klass I får köra är 50 km/timmen. Om motorredskapet har en tillkopplad släpvagn som inte är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorredskapet, får man endast köra 40 km/timmen. Vid vissa fall gäller även en hastighetsbegränsning på 30 km/timmen.

Motorredskap klass II är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. Det ska också vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).

Motorredskap klass I kräver B-behörighet eller högre. Motorredskap klass II kräver AM-behörighet som lägst och/eller traktorkort.