Teoricentralen faktabanken sverige

Mörkerolyckor

Vad innebär mörkerolyckor? Lär dig vad mörkerolyckor är för något och hur statistiken ser ut för just denna typ av trafikolyckor.

Alla trafikolyckor som sker i mörker är mörkerolyckor. Eftersom alla typer av olyckor kan ske i mörker så utgörs en stor del av alla trafikolyckor mörkerolyckor.

Ungefär 30 % av alla trafikolyckor i vilka någon skadas sker i mörker. Olycksrisken är 2-3 gånger större vid mörkerkörning jämfört med körning i dagsljus.