Mörker

Mörker

Vad innebär mörker? Vi förklarar vad mörker är för något och erbjuder nyttiga tips för dig som planerar att köra bil i mörker.

Mörker är frånvaro eller brist på ljusstrålar. Den mörkaste delen på dygnet infaller på natten. Körning i mörker är extra riskfyllt och det är därför viktigt att tänka på följande: