Teoricentralen faktabanken sverige

Oktan

Vad är oktan för något? Vi förklarar definitionen av oktan och vad det används till. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Oktan är en molekyl som består av kolväte och som utgör huvudbeståndsdelen i bensin.