Teoricentralen faktabanken sverige

Oljetryck

Vad innebär oljetryck? Vi förklarar definitionen av oljetryck, vad det genomsnittliga trycket är och vilka faktorer som påverkar oljetrycket i en bil.

Oljetrycket som skapas av oljepumpen i motorn är en viktig parameter som säger mycket om motors kondition.

Naturligtvis beror trycket på själva pumpens skick och oljeövertrycksventilens funktion, men också på motstånd som oljan träffar på sin väg – ju större motståndet desto större tryck. Motståndet beror på oljans viskositet som i sin tur är beroende av oljans temperatur.

För att bestämma om oljetrycket i en motor är rätt eller fel, skall oljan vara av typ och kondition som är rekommenderade av motortillverkaren och ha rätt temperatur (90-95°C). Dessutom mäter man trycket vid ett bestämt varvtal. Exakta uppgifter om vilket tryck i motorn som måste upprätthållas anges i den tekniska dokumentationen för bilen.

I genomsnitt så bör bensinmotorer vid tomgång ha ett oljetryck på ca 2 Bar (0,2 MPa).