Teoricentralen faktabanken sverige

Olycksstatistik

Vad innebär olycksstatistik? Vi förklarar vad olycksstatistik är för något, vem som samlar in och framställer den, samt vad den baseras på.

Olycksstatistik är den statistik som Transportstyrelsen samlar in om vägtrafikolyckor med personskador som uppstår i det svenska vägtransportystemet. Statistiken baseras på uppgifter som rapporteras in av två separata källor, polisen och akutsjukhusen i Sverige. Olycksstatistiken framställs sedan i rapporter.