Omkörning

Omkörning

Vad innebär en omkörning? Vi förklarar definitionen av en omkörning och vad det betyder. Lär dig innebörden av ord och termer med vår ordbok!

Omkörning innebär att köra om en bil på en väg. Det finns flera regler för under vilka omständigheter och i vilka situationer det är tillåtet och icke tillåtet att genomföra en omkörning.