Teoricentralen faktabanken sverige

Omledning

Vad innebär omledning? Vi förklarar vad en omledning är för något och under vilka situationer det kan vara nödvändigt med omledning.

Omledning innebär att trafik tillfälligtvis leds av från en viss vägsträcka till en alternativ vägsträcka. Motivet till omledning är att ett vägavsnitt av något skäl inte är framkomligt under en viss period. Omledning kan också behövas för att säkerställa arbetsplatssäkerheten vid vägarbeten.