Teoricentralen faktabanken sverige

Oskyddade trafikanter

Vad är oskyddade trafikanter? Vi förklarar vad som klassas som oskyddade trafikanter. Lär dig innebörden av ord och termer med vår ordbok!

Till oskyddade trafikanter räknas fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Kategorin cyklister omfattar även elcyklar och elsparkcyklar.