Teoricentralen faktabanken sverige

Plankorsning

Vad är en plankorsning? Vi förklarar innebörden av en plankorsning och i vilka situationer det är troligt att du stöter på de.

En plankorsning är en korsning mellan en väg och en järnväg eller spårväg i samma plan, i motsats till en planskild korsning. Ordet plankorsning används dock ofta om en korsning mellan två vägar i samma plan.