Teoricentralen faktabanken sverige

Rörelsehindrade

Vad innebär rörelsehindrade? Vi förklarar vad man menar med rörelsehindrade och hur dessa personer kan använda handikapparkering för en smidigare vardag.

Rörelsehinder är en nedsättning av en kroppsfunktion, ofta nedsatt motorik med förlust av rörelseförmåga som följd. Personer som är rörelsehindrade kan få parkeringstillstånd som låter de parkera på handikapparkering. Dessa parkeringsrutor är vanligtvis placerade nära ingången till exempelvis butiker eller restauranger för enklare tillgång.