Teoricentralen faktabanken sverige

Rörelseenergi

Vad innebär rörelseenergi? Vi förklarar definitionen för rörelseenergi och hur det relaterar till bilar och dess bromssträcka.

Rörelseenergi eller kinetisk energi, är det mekaniska arbete som krävs för att reducera dess hastighet till noll. Bilens rörelseenergi påverkas både av dess vikt och dess hastighet. Så länge bilens vikt eller hastighet inte förändras så förändras inte heller dess rörelseenergi.

Bilens rörelseenergi påverkar direkt bilens bromssträcka, och den ökar kvadratiskt i takt med att bilens hastighet ökar. Om en bil ökar hastighet från 30 km/h till 90 km/h så niodubblas dess rörelseenergi, och bromssträcka.