Teoricentralen faktabanken sverige

Särskilt låg hastighet

Vad innebär särskilt låg hastighet? Vi förklarar vad man menar med särskilt låg hastighet och i vilka situationer det gäller.

En särskilt låg hastighet innebär att du kör varsamt och gäller främst inom tätbebyggda områden. Anledningen är för att minska olycksrisken för oskyddade trafikanter som gående, cyklister och mopedister. Du bör även köra extra varsamt kring barn, äldre personer och funktionshindrade.