Teoricentralen faktabanken sverige

Självförtroende

Vad innebär självförtroende? Vi går igenom vad självförtroende är för något och varför det är en viktig egenskap att ha som bilförare.

Självförtroende är individens tilltro till sin förmåga att prestera. Det är en viktig aspekt av bilkörning då dåligt självförtroende ökar risken för att falla för grupptryck. Dåligt självförtroende kan även göra så att du tvivlar på dig själv och din körförmåga, vilket kan leda till att du fattar otrygga beslut i trafiken.