Teoricentralen faktabanken sverige

Skolpolis

Vad är en skolpolis? Vi förklarar vad en skolpolis är för något och vilka uppgifter de har gentemot yngre elever på skolan.

Vad är en skolpolis? Skolpolis är en elev som går i årskurs sex och har fått en speciell trafikutbildning för att hjälpa sina yngre kamrater att på ett säkert sätt korsa vägen i närheten vid skolan. Skolpoliserna varnar sina skolkamrater genom att sträcka ut armarna när det är fordon i närheten.

I praktiken så gäller samma regler som vid ett obevakat övergångsställe, men det skadar inte att vara extra varsam.