Teoricentralen faktabanken sverige

Skymd sikt

Vad är skymd sikt? Vi förklarar vad skymd sikt är för något, varför det är viktigt att anpassa körningen vid de och erbjuder exempel på vad som kan skymma sikt.

Skymd sikt innebär att du inte ser en utfart eller eventuell mötande trafik. Det är viktigt att anpassa hastigheten om du kör med skymd sikt. Exempel på skymd sikt är villaområden med höga häckar, eller mindre vägar med backar och kurvor.