Teoricentralen faktabanken sverige

Skolskjuts

Vad är skolskjuts? Här hittar du en beskrivning för vad skolskjuts innebär och vad det kan innebära utöver en vanlig skolbuss.

Skolskjuts eller en skolbuss är transport för elever att ta sig till och från skolan. Det är främst elever som har en farlig, lång eller annars besvärlig skolväg. Begreppet skolskjuts kan även avse transport till och från skolan med andra färdmedel som eleven inte själv styr, exempelvis taxi.